Film & dataspel

Har under många år designat till film och dataspel. Främst miljöer och bakgrunder. Här arbetar jag både digitalt i programen Photoshop och Painter, och med traditionella tekniker som akvarell. Några jag har samarbetat med är Hahnfilm i Berlin och Sluggerfilm i Malmö.

filmbakgrund_2

Bild 1 av 9